RNWA 08.03.2023

Rada Naukowa Wydziału Architektury  na posiedzeniu w dniu 08.03.2023 podjęła następujące  uchwały:

Nr 1/b/03/2023 w sprawie powołania komisji ds. nostryfikacji stopnia naukowego Inny Abramiuk

Nr 1/rk/03/2023 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Grzegorza Twardowskiego oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich

Nr 2/rk/03/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia dr nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Michała Koniusza w zmienionym składzie 

Nr 1/n/03/2023 w sprawie zaopiniowania wniosku dr inż. arch. Angeliki Lasiewicz-Sych ( pracownika Katedry A-2)  o udzielenie płatnego urlopu naukowego