RNWA 12.10.2022

Rada Naukowa Wydziału Architektury na posiedzeniu w dniu 12.10.2022 podjęła następujące uchwały:

Nr 1 /rk/10/2022 w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Grzegorzowi Schnotale

Nr 2 /rk/10/2022 w sprawie nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Pawłowi Szumielewiczowi