RNWA 17.05.2023

Rada Naukowa Wydziału Architektury  na posiedzeniu w dniu 17.05.2023 podjęła następujące  uchwały:

Nr 1/b/05/2023 w sprawie powołania komisji ds. nostryfikacji stopnia naukowego kandydata Oleksandra Ivashko

Nr 2/b/05/2023 w sprawie  poparcia trzech kandydatur na członków Rady Doskonałości Naukowej na kadencję w latach 2024-2027

Nr 1/rk/05/2023 w sprawie Powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Karoliny Ptasińskiej-Gucik

Nr 2/rk/05/2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. arch. Karolinie Ptasińskiej-Gucik

Nr 3/rk/05/2023 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw weryfikacji efektów uczenia się na poziomie  8 PRK dla mgr inż. arch. Karoliny Ptasińskiej- Gucik  

Nr 4/rk/05/2023 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Beaty Skalskiej – Cimer

Nr 5/rk/05/2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora  mgr inż. arch. Beacie Skalskiej-Cimer  

Nr 6/rk/05/2023 w sprawie Powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla mgr inż. arch. Beaty Skalskiej-Cimer  

Nr 7/rk/05/2023 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Krzysztofa Smolińskiego  

Nr 8/rk/05/2023 w sprawie Powołania komisji doktorskiej w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. arch. Krzysztofowi Smolińskiemu

Nr 9/rk/05/2023 w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla mgr inż. arch. Krzysztofa Smolińskiego     

Nr 10/rk/05/2023 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Magdaleny Daszkiewicz 

Nr 11/rk/05/2023 w sprawie Powołania komisji doktorskiej w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. arch. Magdalenie Daszkiewicz

Nr 12/rk/05/2023 w sprawie  Powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK dla mgr inż. arch. Magdaleny Daszkiewicz

Nr 13/rk/05/2023 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Michała Żyły

 Nr 14/rk/05/2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. arch. Michała Żyły

Nr 15/rk/05/2023 w sprawie Powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK mgr inż. arch. Michałowi Żyle

Nr 16/rk/05/2023 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch.Dominiki Jaszczyńskiej-Wolsztyńskiej

Nr 17/rk/05/2023 w sprawie powołania komisji doktorskiej w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. arch.Dominiki Jaszczyńskiej-Wolsztyńskiej

Nr 18/rk/05/2023 w sprawie Powołania komisji kwalifikacyjnej do spraw weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK mgr inż. arch. Dominice Jaszczyńskiej-Wolsztyńskiej

Nr 19/rk/05/2023 w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. arch. Bożeny Boby-Dygi

Nr 20/rk/05/2023 w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. arch. Anny Pączek

Nr 21/rk/05/2023 w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. arch. Sebastiana Kiesiewicza

Nr 22/rk/05/2023 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Ewy Burejzy oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich

Nr 23/rk/05/2023 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji K-3 o ponowne wysłanie pracy mgr inż. arch. Agnieszki Bojarowicz do recenzji

Nr 24/rk/05/2023 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji K-3 o ponowne wysłanie pracy mgr inż. arch. Michała Koniusza do recenzji 

Nr 25/rk/05/2023 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Katarzyny Kielin oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich

Nr 26/rk/05/2023 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Marty Baum oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich

Nr 27/rk/05/2023 w sprawie Powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. Agnieszki Skóry oraz ustalenia składu komisji egzaminacyjnej i problematyki egzaminów doktorskich