RNWA 21.09.2022

Rada Naukowa Wydziału Architektury na posiedzeniu w dniu 21.09.2022 podjęła następujące uchwały:

Nr 1/org/09/2022 w sprawie szczegółowych warunków rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK w dyscyplinie architektura i urbanistyka na rok akademicki 2023/2024

Nr 1/rk/09/2022 w sprawie nadania stopnia dr habilitowanego dr inż. arch. Justynie Kleszcz

Nr 2/rk/09/2022 w sprawie nadania stopnia dr habilitowanego dr inż. arch. Joannie Bach Głowińskiej

Nr 3/rk/09/2022 w sprawie nadania stopnia dr nauk inżynieryjno – technicznych mgr inż. arch. Natalii Stojak