Dr inż. Arch. Grzegorz schnotale z nagrodą ministra rozwoju i technologii

Autor pracy skupił się na poznaniu zasad obrazowania procesu projektowego w kontekście konkursów architektonicznych, w których to architekt – kreując odpowiedź na zadanie konkursowe –wybiera wizualną formę przedstawienia reprezentacji idei projektowych. Dr inż. arch. Grzegorz Schnotale poddał analizie rolę i znaczenie formy przedstawienia idei, bazując na wynikach konkursów architektonicznych organizowanych przez Międzynarodową Unię Architektów (International Union of Architects, UIA). Głównym celem pracy jest przeprowadzenie pogłębionej analizy ilustracji procesu projektowego przedłożeń konkursowych jako wskazań do implementacji w procesie dydaktyki studentów architektury.

Promotorem pracy dr inż. arch. Grzegorza Schnotale jest prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska, kierownik Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Materiał badawczy został potraktowany jako istotne elementy dóbr kultury społecznej, których szczegółowa analiza stanowi przegląd sposobów skutecznego ilustrowania idei projektowych. Zaprezentowane przykłady reprezentują indywidualną specyfikę procesu projektowego, co stanowi wieloaspektową problematykę w zakresie twórczej kreacji i jej prezentacji. Analizy zawarte w dysertacji stały się podstawą dogłębnego przestudiowania tematu współczesnej ilustracji prezentacyjnej w aspekcie przedłożeń konkursowych oraz uzyskania wyników o charakterze aplikacyjnym w procesie dydaktyki studentów architektury.

Uroczystość wręczenia nagród w Konkursach o Nagrodę Ministra: za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (50. edycja konkursu) odbyła się 11 października w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Nagroda-Ministra-Grzegorz-Schnotale