DYPLOM ROKU 2022

W dniu 26 października 2022 o godz. 9.00 zebrała się komisja w składzie:

Przewodniczący Komisji: Dziekan Wydziału Architektury PK – dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK

Członkowie Komisji: Prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk – prodziekan WA PK; Prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski – prodziekan WA PK; Dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec – prodziekan WA PK; Dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel – prodziekan WA PK; Mgr inż. arch. Piotr Chuchacz – przedstawiciel MPOIA; Mgr inż. arch. Marcin Pawłowski – przedstawiciel SARP.

Sekretarz Komisji: Dr inż. arch. Łukasz Stożek, prof. PK

Spośród prac zgłoszonych do nagrody w kategorii Architektura i Urbanistyka nominowano 14 prac:

Nr pracy
Komisja
Autor
Promotor
1
K2
Daniel Pikor
prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
2
K2
Krystian Machlarz
prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
3
K3
Natalia Kuziemka
dr inż. arch. Łukasz Wesołowski
4
K3
Robert Zapała
prof. dr hab. inż. arch. Sabina Kuc i dr inż. arch. Łukasz Wesołowski
6
K4
Paulina Ociepa Inez
dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK
7
K4
Romana Przetocka
dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK
21
K9
Karolina Tomsia
dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK
22
K9
Izabela Natanek
prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk
25
K9
Karolina Krystek
prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa
26
K10
Małgorzata Guzik
dr inż. arch. Maciej Skaza
29
K13
Anastasiya Skvarniuk
prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura
35
K15
Karolina Cisek
dr inż. arch. Anna Mielnik, prof. PK
36
K19
Antonia Macias
prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa i dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK
44
K24
Szymon Tomczyk
dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK

W kategorii Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne nominowano:

Nr pracy
Komisja
Autor
Promotor
19
K8
Natalia Solewska i Dawid Stanek
prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
27
K13
Wiktoria Surgota
prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk
40
K22
Michalina Zyga
dr inż. arch. Damian Poklewski-Kozieł

W kategorii Konserwacja Zabytków nominowane zostały następujące prace:

Nr pracy
Komisja
Autor
Promotor
2
K12
Maria Pączek
dr hab. inż. arch. Anna Bojęś-Białasik, prof. PK
3
K12
Ewa Pokrzywa
dr hab. inż. arch.  Jolanta Sroczyńska, prof. PK
7
K23
Anna Rolak
dr inż. arch. Łukasz Stożek, prof. PK i mgr inż. arch. Izabela Golicz
9
K23
Julia Sarwa
dr hab inż. arch. Jacek Czechowicz, prof. PK i dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn, prof. PK
11
K23
Mikołaj Zamaryka
dr inż. arch. Łukasz Stożek, prof. PK i mgr inż. arch. Izabela Golicz

W kategorii Architektura Krajobrazu nominowano:

Nr pracy
Komisja
Autor
Promotor
2
K1
Szymon Chromik i Aleksandra Gońda
dr hab inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK i dr inż. arch. Miłosz Zieliński
3
K1
Anna Kolomiiets
prof. dr hab inż. arch. Zbigniew Myczkowski
5
K2
Aleksandra Szczypka
dr hab inż. arch. Agnieszka Ozimek

Nagrody przyznano następującym pracom:

Grand Prix

I Nagroda w kategorii Konserwacja Zabytków

Ewa Pokrzywa

Centrum kultury żydowskiej w Sokołowie Małopolskim

Promotor dr hab. inż. arch.  Jolanta Sroczyńska, prof. PK

Pracę charakteryzuje elegancja obecna zarówno w rozwiązaniu projektowym jak i jego prezentacji graficznej. Powściągliwa, a zarazem współczesna forma wpisuje się w kontekst kulturowy, stwarzając przestrzeń dla nowej funkcji. Na uwagę zasługuje wymowa symboliczna projektu. Autorka przywołując tożsamość miejsca odzyskuje je dla pamięci, a nadając mu właściwą funkcję przywraca balans społeczno-kulturowy przestrzeni małego miasta, w którym wyrosła.


I Nagroda w kategorii Architektura i Urbanistyka

Krystian Machlarz

Green Square Kraków – Zielona biblioteka

Promotor prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich

Praca wyróżnia się oryginalnym podejściem do kształtowania budynku wykorzystującego siły natury do jego funkcjonowania na poziomie przestrzennym, infrastrukturalnym i symbolicznym. Porowate ściany obiektu usługowego, stają się symboliczną przestrzenią zderzenia natury i kultury, wnętrza z zewnętrzem, człowieka z przyrodą. Elegancka i spójna forma charakteryzuje zarówno obiekt jak i sposób jego prezentacji.


I Nagroda w kategorii Architektura Krajobrazu

Szymon Chromik i Aleksandra Gońda

Projekt parku metropolitalnego Dzielnicy Orłowo

Promotorzy: dr hab inż. arch. Katarzyna Łakomy, prof. PK i dr inż. arch. Miłosz Zieliński

Praca prezentuje kompleksowe podejście do terenu zieleni zakładając scalenie przestrzeni w postaci parku metropolitalnego. Opracowanie wyróżnia część analityczna oraz oparty na jej wnioskach projekt biorący pod uwagę spektrum uwarunkowań naturalno-kulturowych. Na uwagę zasługują rozwiązania proekologiczne w postaci systemu małej retencji oraz systemowe podejście do kształtowania małej architektury projektowanego zespołu. Czytelna i atrakcyjna forma pracy stanowi dobry punkt wyjścia strategii rozwoju Gdyni Orłowo w kierunku budowania zielonej infrastruktury miasta.


Wyróżnienia w kategorii Architektura i Urbanistyka:

Paulina Ociepa-Inez

Mediateka – obiekt kultury nad zalewem Bagry

Promotor dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK

Założenie projektowe „Mediateki” zakłada zagospodarowanie zachodniej niezagospodarowanej i zaniedbanej części zalewu Bagry. Wyróżniona praca dyplomowa zwraca uwagę nowoczesną, bardzo dynamiczną formą bryły, niejako „wyłaniającej się” z zalewu Bagry, oraz ciekawym zagospodarowaniem terenu spójnym z obiektem kubaturowym. Skala budynku mimo sporych gabarytów jest bardzo dobrze wpisana w teren. Zaproponowana funkcja obiektu umiejętnie uzupełnia wypoczynkowo – rekreacyjny charakter otaczającego terenu. Sam budynek i jego funkcja odpowiada wyzwaniom współczesnego społeczeństwa informatycznego.

Karolina Krystek

NATUREA Centrum wyciszenia w zbliżeniu z naturą

Promotor prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa

Komisja konkursowa zwróciła uwagę na warstwę koncepcyjną jak i bogaty programu funkcjonalny kompleksu centrum wyciszenia „Naturea”. Z jednej strony oferuje ono możliwość odpoczynku w niewielkich domkach usytuowanych malowniczo w terenie, a z drugiej strony daje możliwość skorzystania z uzupełniającej oferty wypoczynkowej zlokalizowanej w budynku głównym. Architektura kompleksu jest modułowa i spójna stylistycznie. Na szczególną uwagę zasługuje otwartość architektury na środowisko przyrodnicze.


Wyróżnienie w kategorii Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne

Michalina Zyga

PAMIĘĆ PODZAMCZA. Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej w Lublinie

Promotor dr inż. arch. Damian Poklewski-Kozieł

Praca zwraca szczególną uwagę bardzo ciekawą tematyką oraz wnikliwą analizą materiałów źródłowych i historii miejsca. Opracowanie z jednej strony przywraca pamięć o dawnej dzielnicy żydowskiej miasta Lublina, z drugiej w sposób bardzo trafny rozwiązuje problemy urbanistyczne miasta, likwidując bariery drogowe pomiędzy centralnymi dzielnicami miasta i przywracając spójność i żywotność miasta.


Wyróżnienie w kategorii Konserwacja Zabytków

Mikołaj Zamaryka

Rewaloryzacja ruin Huty “Józef” w Samsonowie – adaptacja na Ośrodek Biotechnologii Roślin oraz Muzeum Staropolskiego Okręgu Przemysłowego

Promotorzy: dr inż. arch. Łukasz Stożek, prof. PK i mgr inż. arch. Izabela Golicz

Autor niniejszej pracy dokonał dogłębnych analiz historycznych i konserwatorskich obiektu wykraczających poza typowe opracowania. Uwagę komisji zwróciło twórcze podejście do tematu przywrócenia funkcji temu zdegradowanemu, ale ważnemu z punktu historii rozwoju Polski obiektowi. Zaproponowana dyskretna, ale na wskroś nowoczesna architektura bardzo dobrze wpisuje się w zachowane ruiny. Większa część kubatury znajduje się pod ziemią, a nowe naziemne struktury w sposób bardzo umiejętny wpisano w zabytkowy obiekt.


Wyróżnienie w kategorii Architektura Krajobrazu

Aleksandra Szczypka

System ruchu pieszo−turystycznego oraz terenów rekreacyjnych w centrum Hrubieszowa

Promotor dr hab inż. arch. Agnieszka Ozimek

Komisja konkursowa zwróciła uwagę na cały szereg zawartych w pracy analiz historycznych, kulturowych urbanistycznych oraz funkcjonalnych, które są znakomitą bazą do opracowania projektowego. Bardzo trafny jest także dobór dwóch terenów, które poddano bardziej szczegółowym opracowaniom projektowym. Dużym atutem pracy jest szczególnie opracowanie otoczenia zalewu, które poddane zostaje dyskretnym zabiegom projektowym, pozostawiając wiodącą rolę naturze.


16 grudnia 2022 r. w galerii “GIL” odbyła się uroczystość otwarcia wystawy i wręczenia nagród za najlepszy dyplom na WA PK.