EAAE Annual Conference 2023

W dniach 30 sierpnia do 1 września w Turynie odbyła się doroczna konferencja EAAE Annual Conference 2023 “School of Architecture(s)” zorganizowana przez European Association for Architectural Education i Politecnico di Torino. Politechnika w Turynie to najstarsza uczelnia techniczna we Włoszech. W jej siedzibie, w barokowym Zamku Valentino, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO odbyły się obrady konferencji. Członkiem Prezydium prestiżowego stowarzyszenia EAAE jest Dziekan Wydziału Architektury, Pani dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, która uczestniczyła w obradach Konferencji oraz w spotkaniu Prezydium EAAE.

Na konferencji podjęto ważną dyskusję nad definicją i zakresem współczesnej architektury oraz jej społecznym i kulturowym kontekstem. W trzech równoległych sesjach zaprezentowane zostały wystąpienia poświęcone trzem grupom zagadnień: badaniom naukowym (Roots of Architecture: Ways of Research), nauczaniu architektury (Seeds of Architecture: Ways of Research) i praktyce zawodu architekta (Branches of Architecture: Ways of Practice). Architekci reprezentujący instytucje edukacyjne, firmy projektowe i organizacje non-profit z całego świata dzielili się doświadczeniami, dokonaniami i przemyśleniami na temat kondycji współczesnej architektury. W ramach sesji poświęconej dydaktyce wypowiedzieli się również profesorowie Wydziału Architektury naszej Uczelni. Dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK i dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK przedstawili “Transformations of Public Spaces”. Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura (w imieniu swoim i prof. Amosa Bar-Eli z Holon Institute of Technology) zaprezentowała “New approach to teaching architectural and urban design: Reformulation of city squares with virtual tools and long-distance influences”. Oba wystąpienia omawiały rezultaty międzynarodowych inicjatyw dydaktycznych o innowacyjnym charakterze, podejmowanych licznie na Wydziale Architektury naszej Uczelni.

Wyklad-PHaupt-MTwardowski
Wyklad-EStachura