FORUM DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY Z CAŁEJ POLSKI

18. listopada 2022 r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej odbyło się Forum Dziekanów Wydziałów Architektury z całej Polski. Forum przewodniczył Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz oraz Dziekan Wydziału Architektury PK dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień – Woźniak, prof. PK.