FORUM KOBIET

Zapraszamy na Forum Kobiet 2024. Wydarzenie odbędzie się 07.03.2024 r. od 14:30 do 18:00 na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ulicy Warszawskiej 24.

Organizator: Fundacja Wspierania Budownictwa Zrównoważonego.

Współorganizator: Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Patronat Honorowy: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Małopolska Izba Inżynierów, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Patronat Wiodący: Eurovia Vinci

Miejsce: Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, Budynek Działowni.

Na wydarzenie obowiązują zapisy: https://forms.gle/RCfeGLLCrBiTVXLH6

Fundacja Wspierania Budownictwa Zrównoważonego (FSSB) została stworzona przez grupę zaangażowanych ekspertów i entuzjastów związanych z zrównoważonym rozwojem, ekologią i budownictwem. Naszym celem jest wspieranie inżynierów oraz osób związanych z tymi dziedzinami w osiąganiu ich pełnego potencjału i przyczynianiu się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości.

Fundacja powstała również z myślą o stworzeniu otoczenia sprzyjającego rozwojowi i sukcesowi kobiet w inżynierii. Pragniemy zwiększyć dostęp kobiet do edukacji, zasobów, szkoleń i mentorstwa, aby umożliwić im rozwijanie swoich umiejętności i osiąganie sukcesów w tej dziedzinie.

Forum Kobiet dedykowane jest studentkom, studentom oraz inżynierkom wkraczającym na inżynierski rynek pracy.

Przeżywamy obecnie dynamiczny okres, w którym rola kobiet w inżynierii i budownictwie staje się coraz bardziej istotna. Jednakże, pomimo znaczących postępów, nadal istnieją wyzwania związane z równością szans i dostępem do pełnoprawnych możliwości zawodowych dla kobiet w branży budowlanej.

Celem Forum Kobiet jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, inspiracji oraz umożliwienie nawiązania wartościowych kontaktów zawodowych. Chcemy wspierać rozwój umiejętności technicznych, ale również budować silne społeczności, które będą stanowiły wsparcie dla kobiet podczas ich ścieżki zawodowej.

Forum Kobiet to wyjątkowe wydarzenie, które ma na celu promowanie roli kobiet w dziedzinie inżynierii, nauki i technologii, a także tworzenie otwartego i inspirującego środowiska do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Podczas Forum Kobiet zaplanowane są trzy panele dyskusyjne:

 1. KOBIETY SUKCESU – Spotkanie i rozmowy z kobietami które odniosły sukces zawodowy.
 2. Poszukiwanie pracy: autoprezentacja, budowa marki osobistej – Spotkanie i rozmowy z osobami zajmującymi się rekrutacją w branży inżynierskiej. Przedstawienie procesu rekrutacji, oczekiwań pracodawców, sposób dobrej autoprezentacji, statystyczne dane dotyczące struktury płci zatrudnienia. Praktyki i staże studenckie, praca dla młodych inżynierów.

 3. Jak możemy wzajemnie się wspierać – Spotkanie i rozmowy z osobami zajmującymi się mentoringiem, coachingiem pracowników oraz z trenerem i psychologiem.

Naszymi gośćmi będą:

 • Beata Szatanik – menadżer projektu, firma Gülermak
 • Anna Bucała-Hrabia –profesor w Polskiej Akademii Nauk
 • Izabela Saj – firma Strabag
 • Małgorzata Boryczko – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie
 • Maria Podobińska – projektantka wnętrz, prowadzi własną pracownię Proste Wnętrze
 • Anna Nicieja – dyrektor kontraktu, firma Budimex
 • Joanna Młotek – Budimex – Specjalistka ds. Budowania Wizerunku Pracodawcy
 • Aptiv – HR
 • Maja Ziętara – kierowniczka Biura Karier Politechniki Krakowskiej
 • Iza Tylek – Polska Izba Inżynierów Budownictwa, PZITB
 • Izabella Gralewska – Jacobs – HR
 • Małgorzata Piwowarczyk – coach i mentorka
 • Krystyna Brzoska – mentorka
 • Izabela Pasterz – psycholog i terapeutka
 • Małgorzata Nowakowska – trenerka

Należy podkreślić, że organizacja tego wydarzenia jest możliwa dzięki wsparciu i poparciu władz Politechniki Krakowskiej. Ich zaangażowanie jest kluczowe dla sukcesu tego przedsięwzięcia, a my jesteśmy wdzięczni za możliwość współpracy z tak prestiżową instytucją.

Ponadto, chcielibyśmy podziękować: Polskiej i Małopolskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, Polskiemu Związkowi Inżynierów i Techników Budownictwa, oraz firmie Eurovia Vinci za ich zaangażowanie i wsparcie w organizację Forum Kobiet. Ich wkład w promowanie równości płci w branży inżynieryjnej jest nieoceniony i inspirujący.