I miejsce dla wydziału architektury PK w Builder Ranking Education For The Future Top 2023

builder-i-miejsce-wa-pk-2023

Z wielką radością informujemy, że Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej zdobył I MIEJSCE w BUILDER RANKING EDUCATION FOR THE FUTURE TOP 2023, opracowanym przez miesięcznik Builder Polska.

Gratulujemy uczelniom uzdolnionej i ambitnej młodzieży, której pasja i zaangażowanie sprawiają, że architektura i budownictwo stanowią nie tylko fascynujący zawodowy cel, lecz także piękną pasję życia. Chcielibyśmy także wyrazić nasze uznanie dla dydaktyków, którzy potrafią inspirująco przekazywać wiedzę, ucząc nie tylko teorii, ale również praktycznych umiejętności.

Rywalizacja, jaka miała miejsce w ramach tego rankingu, jest powodem do dumy zarówno dla studentów, jak i dla uczelni. Jest także źródłem motywacji dla tych, którzy znaleźli się na nieco dalszych pozycjach. Dlatego pragniemy gorąco pogratulować liderom oraz zachęcić wszystkie uczelnie, niezależnie od ich rozmiaru czy lokalizacji, do aktywnego uczestnictwa w naszym bogatym programie B4F.

Program B4F oferuje nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne inicjatywy, które pozwalają studentom zdobywać i poszerzać swoją specjalistyczną wiedzę. Daje także możliwość rozwijania kompetencji niezbędnych do pracy w zawodzie oraz budowania relacji zarówno podczas nauki, jak i na rynku pracy. Ponadto, program ten stanowi nieocenione wsparcie w budowaniu kariery zawodowej.

W imieniu naszego zespołu chciałabym podziękować wszystkim uczestnikom za ich zaangażowanie oraz wspólnie dzielić się radością z osiągniętych sukcesów. Zachęcamy wszystkich do kontynuowania doskonalenia swoich umiejętności i udziału w kolejnych edycjach programu „Builder for the Future”. Niech ta wspólna podróż będzie pełna inspiracji i sukcesów.

Urszula Socha
Dyrektor Biura Realizacji Projektów

I-MIEJSCE-W-RANKINGU-BUILDER-2023-WA-PK

DR HAB, INŻ. ARCH. MAGDALENA KOZIEŃ-WOŹNIAK, PROF. PK – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (wypowiedź z edycji Rankingu 2022):

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej zawsze stara się wspierać szeroki rozwój studentów. Dlatego bardzo popieramy wszelkie inicjatywy, w których studenci mogą podnosić swoje kwalifikacje. Jak co roku ważne dla wydziału i dla studentów w ostatnim roku akademickim były wykłady i warsztaty organizowane przez miesięcznik „Builder”. Sytuacja po pandemii nauczyła nas, że forma spotkań online jest równie dobra jak forma stacjonarna, a umożliwia uczestnictwo większej liczbie studentów. WA PK jest dużym wydziałem. Spotkania organizowane przez miesięcznik „Builder” doskonale wpisują się w wielokierunkową współpracę prowadzoną przez nasz Wydział z instytucjami zewnętrznymi oraz uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Obejmują one szeroką wymianę studentów i pracowników dydaktycznych, prowadzenie wspólnych badań, organizację warsztatów projektowych, spotkań o charakterze seminaryjnym, wystawy i konferencje. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej stara się oferować swoim studentom możliwość osiągnięcia najwyższego poziomu wiedzy, umiejętności i kreatywności w kształtowaniu architektury. Celem szkoły jest również wspieranie rozwoju kadry naukowej w zakresie dyscypliny architektura i urbanistyka. Wydział prowadzi studia inżynierskie, magisterskie i doktoranckie, kształcąc architektów i architektów krajobrazu w języku polskim i angielskim. Studenci mogą uczestniczyć w wymianach międzyuczelnianych w ramach Programów: Erasmus, CEEPUS, Tennessee oraz umów bilateralnych z uczelniami partnerskimi z Europy, Azji, Australii i obu Ameryk. WA PK ma akredytacje Royal Institute of British Architects (RIBA), Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wysoką jakość potwierdza wyróżnienie Certyfikatem Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznane kierunkowi architektura prowadzonemu na naszym Wydziale.

I-MIEJSCE-W-RANKINGU-BUILDER-2023-WA