Ogłoszenie wyników konkursu Architektura Betonowa 2023

30 października 2023 roku o godz. 12:00 w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia”, przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie ogłoszone zostały wyniki XXIV Edycji Dorocznego Ogólnopolskiego Konkursu – Architektura Betonowa 2023 – Akademicka Nagroda za Najlepszą Pracę Dyplomową Roku

Konkurs jest efektem współpracy Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenia Producentów Cementu.

W dniu 17 października 2023 roku odbyły się obrady Jury XXIV Edycji Konkursu – Architektura Betonowa 2023 – Akademicka Nagroda za najlepszą pracę dyplomową roku w składzie:

Przewodnicząca Jury: Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień – Woźniak, Prof. PK

Członkowie Jury: Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej
Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, Prof. PŚ

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
Dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski

Komisarz konkursu
Prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski

Szef Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu
Mgr inż. Zbigniew Pilch

Na konkurs nadesłano 25 prac dyplomowych z 8 Wydziałów Architektury.

Pośród nadesłanych prac Jury nominowało 17 prac:

1. Autor: arch. IZABELA SIWIŃSKA
Tytuł pracy: Pałac energii – projekt małej elektrowni jądrowej.
Promotor: Dr inż. arch. Przemysław Bigaj
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

3. Autor: arch. MACIEJ WORKERT
Tytuł pracy: Winnica z hotelem w Toskanii.
Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

5. Autor: arch. WIKTORIA ZARĘBSKA
Tytuł pracy: Inter caelum et teram. Memoriał wykluczonych.
Promotor: Dr inż. arch. Ada Kwiatkowska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

7. Autor: arch. MONIKA SOSZYŃSKA
Tytuł pracy: Półotwarty zakład karny w Siedlcach.
Promotor: Dr inż. arch. Filip Suchoń
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

8. Autor: arch. DOMINIKA BEDNAREK
Tytuł pracy: Dom społeczności śląskiej. Adaptacja terenów poprzemysłowych w Bytomiu.
Promotor: Dr inż. arch. Marek Lambert
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

9. Autor: arch. EWELINA SZELĄG
Tytuł pracy: Architektura jako nośnik emocji w miejscach pamięci. Muzeum na Westerplatte.
Promotor: Dr inż. arch. Łukasz Piątek
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

11. Autor: arch. ANGELINA JUSZKIEWICZ
Tytuł pracy: Made of shadow. Muzeum Cienia.
Promotor: Dr hab. inż. arch. Agnieszka Duniewicz, prof. PB
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

12. Autor: arch. ADRIANNA MUSIAŁ
Tytuł pracy: Warsztat zdrowia. Ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w Krakowie.
Promotor: Dr inż. arch. Marek Początko
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

13. Autor: arch. SYLWIA SĘK
Tytuł pracy: MarsTrip. Centrum nauki dla dzieci na Florydzie.
Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

15. Autor: arch. SZYMON OSZCZEPALSKI
Tytuł pracy: Tor Kielce- centrum sportów motorowych w Miedzianej Górze
Promotor: Dr inż. arch. Lukas P. Olma
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

17. Autor: arch. MARTYNA KRZYSTECZKO
Tytuł pracy: Pokłady Pamięci – KWK Centrum XXI. Projekt koncepcyjny budynku wielofunkcyjnego w Bytomiu.
Promotor: Dr inż. arch. Damian Radwański
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

18. Autor: arch. MATEUSZ BINDA
Tytuł pracy: Hortus conclusus — obserwatorium nowohuckiego kombinatu i muzeum pracowników huty.
Promotor: Dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

19. Autor: arch. MACIEJ CYGONIK
Tytuł pracy: Winiarnia w Apulii.
Promotor: Dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

21. Autor: arch. MARTA KALISZ
Tytuł pracy: Nowa granica. Brama przejścia.
Promotor: Dr inż. arch. Ada Kwiatkowska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

22. Autor: arch. NATALIA MOCH
Tytuł pracy: Dom spokojnej starości w Portugalii.
Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

23. Autor: arch. MAREK SZLACHTA
Tytuł pracy: Centrum Kultury Lotnictwa przy ul. Przestrzennej w Szczecinie.
Promotor: Dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. ZUT
Wydział Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

24. Autor: arch. NINA KAMIŃSKA
Tytuł pracy: Problematyka zanieczyszczenia światłem w przestrzeni wybudowanej – light pollution. Projekt ośrodka badawczego z obserwatorium astronomicznym i centrum edukacyjnym w Wysokiej Wsi.
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz, Dr inż. arch. Anna Lorens
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Pośród nominowanych prac Jury wybrało prace wyróżnione:

1. Autor: arch. IZABELA SIWIŃSKA
Tytuł pracy: Pałac energii – projekt małej elektrowni jądrowej.
Promotor: Dr inż. arch. Przemysław Bigaj
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

3. Autor: arch. MACIEJ WORKERT
Tytuł pracy: Winnica z hotelem w Toskanii.
Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

9. Autor: arch. EWELINA SZELĄG
Tytuł pracy: Architektura jako nośnik emocji w miejscach pamięci. Muzeum na Westerplatte.
Promotor: Dr inż. arch. Łukasz Piątek
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Pośród nominowanych prac Jury wybrało prace nagrodzone:

17. Autor: arch. MARTYNA KRZYSTECZKO
Tytuł pracy: Pokłady Pamięci – KWK Centrum XXI. Projekt koncepcyjny budynku wielofunkcyjnego w Bytomiu.
Promotor: Dr inż. arch. Damian Radwański
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

18. Autor: arch. MATEUSZ BINDA
Tytuł pracy: Hortus conclusus — obserwatorium nowohuckiego kombinatu i muzeum pracowników huty.
Promotor: Dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

21. Autor: arch. MARTA KALISZ
Tytuł pracy: Nowa granica. Brama przejścia.
Promotor: Dr inż. arch. Ada Kwiatkowska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Jury wraz z przedstawicielem zadecydowało o wysokości nagród pieniężnych przyznanym pracom nagrodzonym.

Dla prac nagrodzonych:

  • Przyznano 5000 zł (brutto) dla autora każdej z nagrodzonych prac.
  • Przyznano 1900 zł (brutto) dla promotora każdej z nagrodzonych prac.
  • Przyznano 1900 zł (brutto) dla autora każdej z wyróżnionych prac.
    Autor każdej pracy nagrodzonej otrzymał statuetkę Architektura Betonowa 2023.