Porozumienie Wydziału Architektury PK z Czasopismem „Architektura i Biznes”

3 lipca 2023 roku Pani Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK podpisała porozumienie o współpracy z Redaktor Naczelną Czasopisma „Architektura i Biznes” – Małgorzatą Tomczak.

Podpisane porozumienie ma na celu zacieśnienie związków pomiędzy wydziałem i renomowanym wydawcą czasopisma związanego z szeroko rozumianą tematyką architektoniczną, szczególnie ważnych wobec współczesnych wyzwań związanych z rozwojem miast oraz wspólnego działania na rzecz rozwoju i upowszechniania wiedzy i informacji o architekturze.

Współpraca umożliwi, z jednej strony, przybliżenie realizowanego procesu dydaktycznego do problemów wynikających z funkcjonowania projektanta w realnych warunkach przestrzennych, społecznych i gospodarczych, a z drugiej pozwoli na wymianę poglądów pomiędzy pracownikami Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz otoczeniem gospodarczym, na temat pojawiających się lokalnych problemów przestrzennych w miastach. Celem niniejszego porozumienia jest nawiązanie długoterminowej współpracy pomiędzy Stronami w zakresie promocji, publikacji i upowszechnianiu wiedzy związanej z architekturą oraz wzajemnego wsparcia w organizacji i promocji wydarzeń architektonicznych.

Porozumienie_WA_PK_z_czasopismem_architektura_i_biznes
Redaktor Małgorzata Tomczak, Prodziekan Prof. Tomasz Kozłowski i Pani Dziekan Magdalena Kozień-Woźniak