Porozumienie Wydziału Architektury PK ze Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków

Porozumienie

W dniu 6 marca Pani Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK podpisała porozumienie o współpracy z Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Panem Jackiem Rulewiczem.

Podpisane porozumienie ma na celu pogłębienie i rozwinięcie współpracy prowadzonej między oboma stronami już od szeregu lat. Planuje się m.in. podejmowanie wspólnych inicjatyw związanych z szeroko rozumianą ochroną dziedzictwa kulturowego oraz podnoszeniem kwalifikacji kadry dydaktycznej i studentów w tym zakresie; udział kadry dydaktycznej i studentów w dyskusjach z przedstawicielami Stowarzyszenia; spotkania studentów z ekspertami, przedstawicielami Stowarzyszenia, którzy przybliżą młodym ludziom problemy ochrony i konserwacji zabytków oraz wspólną organizację konferencji, szkoleń, kursów i warsztatów.

Porozumienie