PROF. TOMASZ KOZŁOWSKI NOMINOWANY DO POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ 2024-2027

10 stycznia 2024 roku kierownictwo Resortu Nauki i Szkolnictwa Wyższego wręczyło akty nominacyjne członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej powołanym na kadencję 2024-2027.

W posiedzeniu udział wzięli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pan Dariusz Wieczorek, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr hab. Maria Mrówczyńska, kierownictwo Departamentu Organizacji Uczelni, Kształcenia i Spraw Studenckich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkowie Rady Konsultacyjnej PKA i przedstawiciele ekspertów PKA ds. studenckich oraz ds. pracodawców.

Profesor Tomasz Kozłowski został powołany na członka w Zespole nauk inżynieryjno-technicznych.

Relację fotograficzną z wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej PKA pod linkiem: Inauguracyjne posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2024-2027 – PKA