Przedłużenie umowy współpracy WA PK z University of Tennessee

W dniach 26-28.06.2023 w Krakowie gościła delegacja z College of Architecture and Design, University of Tennessee w Knoxville w Stanach Zjednoczonych: dziekan College of Architecture and Design, Jason Young oraz dyrektor programu Architektura, Carlo Lostritto z żoną. 

Zainicjowana w 1992 roku współpraca pomiędzy Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej a College of Architecture and Design, University of Tennessee jest najdłużej działającym programem tego typu i kluczowym elementem oferty wymiany dydaktycznej na obu wydziałach. W trakcie trzech dni goście spotkali się z dziekan prof. Magdaleną Kozień-Woźniak, rektorem prof. Andrzejem Szaratą oraz prorektorem ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej prof. Jerzym Zającem, a także z większością nauczycieli prowadzących zajęcia ze studentami UT w Krakowie. Odwiedzili nasze budynki i przestrzenie pracy przy Podchorążych (urban design studio oraz pracownię rzeźby) i Kanoniczej oraz odbyli trzy spacery po Krakowie.

Składamy podziękowania wszystkim Państwu zaangażowanym w tę współpracę oraz w organizację wizyty. W trakcie wizyty ustalono, że współpraca będzie kontynuowana i zostanie podpisana umowa na kolejne pięć lat, do 2028 roku. Obie strony będą dążyć do wymieniania każdego roku w semestrze letnim pomiędzy 9 a 12 studentów. W najbliższym cyklu, w lutym 2024 roku spróbujemy po raz pierwszy zaoferować możliwość wyjazdu 2 osobom studiującym studiów inżynierskich z kierunku architektura krajobrazu na WA PK. W przyszłym roku jeden z nauczycieli z University of Tennessee otrzyma, na zaproszenie WA PK, status profesora wizytującego. Wreszcie, rozmawialiśmy na temat praktyk projektowych, które po semestrze w Stanach Zjednoczonych zainteresowani studenci PK będą mogli realizować, pozostając w USA na wakacje i cały semestr 7. W semestrze letnim 2023/2024 spodziewamy się wstępnie przyjazdu około 12-13 studentów z UT. Ostateczna liczba będzie znana w połowie listopada.NA WAPK już teraz trwa rekrutacja (skierowana do studentów, którzy ukończyli właśnie semestr 04 studiów I stopnia na kierunku Architektura, Architektura w języku angielskim oraz Architektura krajobrazu) na wyjazd w lutym 2024.

Zainteresowani studenci są proszeni o wypełnienie formularza: https://forms.office.com/e/a0gYK4QXm9 i o kontakt z drem inż. arch. Bartłomiejem Homińskim, Wydziałowym koordynatorem wymiany studenckiej w ramach umów bilateralnych z zagranicznymi uczelniami (poza programem Erasmus+).

Na zdjęciu goście w trakcie spotkania z władzami PK (fot. Jan Zych/Politechnika Krakowska).