Rekrutacja na studia podyplomowe z Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki

Ruszyła rekrutacja 50-tej jubileuszowej edycji podyplomowych studiów Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki: http://pskz.pk.edu.pl/

Termin rekrutacji: do 15 września 2023r.

Podyplomowe Studia Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki WA PK mają długoletnią tradycję. Utworzone zostały w 1973 r. w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (obecnie Katedrze). Program nauczania, aktualizowany zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy konserwatorskiej, uwzględnia wymagania organizacji zawodowych pracodawców. Zapewnia słuchaczom efekty kształcenia podnoszące kwalifikacje w zawodzie, niezbędne na rynku pracy związane z pełnieniem zadań w szeroko pojętej ochronie zabytków. Słuchacze otrzymują w ramach przewidywanych bloków tematycznych, niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, a zajęcia seminaryjne prowadzone w terenie, w obiektach zabytkowych i pracowniach konserwatorskich, pozwalają poznać praktyczne i techniczne aspekty różnorodnej problematyki konserwatorskiej.

 Zaliczenie dwusemestralnego kursu (300 godzin) odbywa się dwuetapowo:

  • egzamin pisemny (wybrane zagadnienia z historii architektury i urbanistyki oraz historii konserwacji zabytków i doktryn konserwatorskich);
  • prezentacja przed komisją egzaminacyjną pisemnej pracy dyplomowej, obejmującej zagadnienia badawczo-konserwatorskie (w zakresie problematyki związanej z wykształceniem lub wykonywanym zawodem).

Szczegółowe informacje dotyczące: rekrutacji, programu nauczania, terminów, bloków tematycznych, wykładowców oraz wybranych przykładów problematyki prac dyplomowych znajdują się na stronie internetowej: http://pskz.pk.edu.pl/

Kierownik studiów
dr inż. arch. Barbara Zin, prof. PK

Sufit