Sesja Kół Naukowych 2023

15 maja w Sali Rady Wydziału przy ul. Podchorążych 1 odbyła się Sesja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Architektury 2023. W tym roku po raz trzeci rozdzielono Sesje Studenckich Kół Naukowych na dwa poziomy: Wydziałowy i Uczelniany. Wydziałową Sesję Studenckich Kół Naukowych otworzyła, witając przybyłych studentów i opiekunów Studenckich Kół Naukowych, Prodziekan prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk. W Wydziałowej Sesji Studenckich Kół Naukowych wzięło udział 75 osób, przedstawiając 27 referatów, z 13 kół naukowych.

Jury Sesji Studenckich Kół Naukowych Wydziału Architektury 2023: Prodziekan prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK, dr hab. inż. arch. J. Sroczyńska, prof. PK, dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz – Gaber, prof. PK, dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn, prof. PK, dr sztuki Katarzyna Kołodziejczyk, dr inż. arch. Angelika Lasiewicz-Sych, dr. inż. arch. Grzegorz Schnotale, mgr inż. arch. Izabella Golicz pod przewodnictwem Pełnomocnika Dziekana Wydziału Architektury ds. Studenckich Kół Naukowych dra inż. arch. Farida Nassery. Jury Sesji Studenckich Kół Naukowych Wydziału Architektury 2023 wyłoniło najlepszych 8 referatów z przedstawionych 27 referatów, którym przyznano kolejne miejsca:

Miejsce nr 1

Piotr Jaworski, Kacper Gładysz, Weronika Kowalska, Klaudia Dzióbek, Filip Kryzia, Urszula Talarek, Paulina Ferenc, Mateusz Krzystoń, Katarzyna Folta, Jadwiga Kosała

Zastosowanie AI w grafice komputerowej

Koło Naukowe IMAGO
Opiekun naukowy projektu: dr inż. arch. Farid Nassery

Praca

Miejsce nr 2

Emilia Sitek, Gabriela Rotter

Natura robi to lepiej – biomimetyka dla architektury

Koło Naukowe Architektury Najnowszej
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Joanna Białkiewicz

Praca

Miejsce nr 3

Iga Dobosz, Aleksandra Dubiel

Sztuczna inteligencja – czy architekt musi być człowiekiem
Koło Naukowe Architektury Najnowszej
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Joanna Białkiewicz

Praca

Miejsce nr 4

Kinga Dziki, Marta Lorek

(nie)Widoczne bariery. Percepcja przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej przez osoby niedowidzące i niewidome

Koło Naukowe PercepcjA
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Angelika Lasiewicz-Sych

Praca

Miejsce nr 5

Kornelia Gąsiorek, Antonina Grabowska, Julian Konopka, Katarzyna Mroczek, Sylwia Nykaza, Karolina Pierzchała, Alicja Pijewska, Natalia Toczek

Technologia BIM w projektowaniu architektonicznym
Studenckie Koło Naukowe BIM – Projektowania Numerycznego Struktur Architektonicznych
Opiekun naukowy: mgr inż. arch. Wojciech Ciepłucha

Praca

Miejsce nr 6

inż. arch. Gabriela Ziaja

SACRUM NON PROFANUM – problem historycznej i współczesnej architektury
monastycznej –w poszukiwaniu harmonii przestrzeni i formy

Koło Naukowe Historii Architektury Polskiej
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn, prof. PK,
dr inż. arch. Joanna Białkiewicz

Praca

Miejsce nr 7

inż. arch. Katarzyna Adamska, inż. arch. Zofia Czaplicka, inż. arch. Dominika Kwaśniewska,

Sensualizm w architekturze Koło Naukowe
Koło Naukowe Przestrzeń Performatywna
Opiekun naukowy: dr sztuki Katarzyna Kołodziejczyk

Praca

Miejsce nr 8

Angelika Szydłowska, Natalii Jończyk

ARCHITEKTURA VS ARCHITECTURE – Nauczanie Architektury.

Koło Naukowe Historii Architektury Polskiej
Opiekun naukowy: dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn, prof. PK,
dr inż. arch. Joanna Białkiewicz

Praca