ŚNIADANIE PRASOWE POLSKIEGO ZWIĄZKU FIRM DEWELOPERSKICH W KRAKOWIE

5 lutego 2024 r. przedstawiciele Katedry Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego WA PK – dr inż. arch. Monika Gołąb-Korzeniowska, prof. PK i dr inż. arch. Marceli Łasocha uczestniczyli w śniadaniu prasowym Polskiego Związku Firm Deweloperskich w Krakowie. Hasłem przewodnim spotkania było Quo vadis Krakowie? Jak planować miasto, aby budować je racjonalnie i z korzyścią dla wszystkich?

Podczas spotkania dyskutowano o nowym instrumencie gospodarowania polską przestrzenią, jakim jest Zintegrowany Plan Inwestycyjny (tzw. ZPI). Przedstawiciele Katedry, będący jednocześnie członkami krakowskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich wraz z przedstawicielami Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów brali czynny udział w dyskusji wyjaśniając trudności, jakie obecnie spotykamy przy zagospodarowywaniu polskiej przestrzeni, mówili o roli urbanistów w tym procesie oraz przedstawiali mankamenty obecnych procedur planistycznych w kontekście trudności, jakie możemy napotkać w przyszłości przy realizacji ZPI. Gorącym tematem była również możliwa wysokość nowej zabudowy, jaka może powstawać w Krakowie, co na pewno będzie tematem rozmów w przyszłości m.in. przy sporządzania nowego Planu Ogólnego dla Krakowa.

Więcej na temat spotkania znajdziecie Państwo w mediach społecznościowych organizatorów lub patronów: https://www.facebook.com/search/top/?q=PZFD oraz https://www.facebook.com/TUP.Krakow/.