Z GŁĘBOKIM SMUTKIEM ZAWIADAMIAMY

Pracownicy Katedry Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego WA PK

głębokim smutkiem informują o śmierci

Dr inż. arch. Andrzeja Hrabca, prof. PK

Urbanisty, architekta, dydaktyka, malarza, poety i publicysty.

Uznanego i cenionego dydaktyka, promotora wielu prac dyplomowych.

Absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Autora i współautora projektów urbanistycznych, planistycznych oraz rewitalizacyjnych
w Polsce i Libii.

Autora i współautora licznych projektów architektonicznych, usługowych,
obiektów użyteczności publicznej, mieszkaniowych i oraz projektów wnętrz.

Członka SARP o/Kraków oraz członka ZLP.

Rodzinie Pana Profesora składamy najszczersze wyrazy współczucia.