UMOWA WSPÓŁPRACY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY PK Z IZBĄ ARCHITEKTÓW POLSKICH RP

7 czerwca 2023 roku Pani Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK podpisała umowę w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych z Przewodniczącym Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP arch. Markiem Kaszyńskim.

Umowa ramowa reguluje współpracę Wydziału Architektury PK i Izby Architektów Polskich RP dotyczącą praktyk zawodowych studentów Wydziału Architektury PK po 3 roku studiów. Studenckie Praktyki Zawodowe będą wliczane do postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. Jednocześnie Izba Architektów, poprzez System Studenckich Praktyk Zawodowych Izby Architektów RP pomoże w organizacji praktyk dla zgłoszonych przez Uczelnię studentów, którzy wciąż nie uzgodnili warunków praktyki w biurach projektowych na 7 semestrze.

Umowa