Uroczyste wręczenie podziękowań dla wyróżniających się pracowników WA PK

10 października 2023 r. z okazji dnia Komisji Edukacji Narodowej, podczaj uroczystej gali w budynku WA przy ul. Kanoniczej 1, Dziekan Wydziału Architektury PK dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, wręczyła podziękowania Pracownikom Wydziału za głębokie zaangażowanie w proces akredytacyjny KAUT oraz w pracę i promocję Wydziału.

dzien-komisji-edukacji-narodowej-2023-1

HONOROWE WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI:

prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski

dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel

Pani Elżbieta Ostachowicz


CZŁONKOWIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA:

dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prof. PK

dr inż. arch. Anna Ziobro prof. PK

dr hab. inż. arch. Marcin Barański, prof. PK,

dr inż. arch. Barbara Zin, prof. PK,

dr inż. arch. Manezha Dost,

dr inż. arch. Miłosz Zieliński

dr inż. arch. Tomasz Gaczoł,

dr inż. arch. Marek Początko,

dr inż. arch. Wojciech Świątek,

dr inż. arch. Rafał Zieliński

dr inż. arch. Paweł Tor


ZAANGAŻOWANIE W PROCES AKREDYTACYJNY KAUT:

dr. inż. arch. Grzegorz Schnotale

dr. inż. arch. Piotr Pikulski

dr. inż. arch. Faridowi Nassery

dr. inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK

Pani Małgorzata Rekuć

Pani Edyta Dziurzyńska

Pani Karolina Szlachta

Pani Monika Wójcik

Pani Bożena Ślusarczyk

Pani Urszula Ślusarczyk-Gabssi

Pan Paweł Szlachta

dzien-komisji-edukacji-narodowej-2023-4

ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ ORAZ W PROMOCJĘ WYDZIAŁU ARCHITEKTURY:

dr inż. arch. Lukas Olma

dr inż. arch. Maciej Skaza

Pani Anna Marek

dr inż. arch. Łukasz Stożek, prof. PK

Pan Wojciech Ciepłucha

dr inż. arch. Grzegorz Twardowski

Pan Krzysztof Jasiński

Pan Tadeusz Wolny

dzien-komisji-edukacji-narodowej-2023-3