Uroczyste wręczenie podziękowań dla wyróżniających się pracowników WA PK

10 października 2023 r. z okazji dnia Komisji Edukacji Narodowej, podczaj uroczystej gali w budynku WA przy ul. Kanoniczej 1, Dziekan Wydziału Architektury PK dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, wręczyła podziękowania Pracownikom Wydziału za głębokie zaangażowanie w proces akredytacyjny KAUT oraz w pracę i promocję Wydziału.

HONOROWE WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI:

prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski
dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel
Pani Elżbieta Ostachowicz

CZŁONKOWIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA:

dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber, prof. PK
dr inż. arch. Anna Ziobro prof. PK
dr hab. inż. arch. Marcin Barański, prof. PK,
dr inż. arch. Barbara Zin, prof. PK,
dr inż. arch. Manezha Dost,
dr inż. arch. Miłosz Zieliński
dr inż. arch. Tomasz Gaczoł,
dr inż. arch. Marek Początko,
dr inż. arch. Wojciech Świątek,
dr inż. arch. Rafał Zieliński
dr inż. arch. Paweł Tor

ZAANGAŻOWANIE W PROCES AKREDYTACYJNY KAUT:

dr. inż. arch. Grzegorz Schnotale
dr. inż. arch. Piotr Pikulski
dr. inż. arch. Faridowi Nassery
dr. inż. arch. Bogdan Siedlecki, prof. PK
Pani Małgorzata Rekuć
Pani Edyta Dziurzyńska
Pani Karolina Szlachta
Pani Monika Wójcik
Pani Bożena Ślusarczyk
Pani Urszula Ślusarczyk-Gabssi
Pan Paweł Szlachta

ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ ORAZ W PROMOCJĘ WYDZIAŁU ARCHITEKTURY:

dr inż. arch. Lukas Olma
dr inż. arch. Maciej Skaza
Pani Anna Marek
dr inż. arch. Łukasz Stożek, prof. PK
Pan Wojciech Ciepłucha
dr inż. arch. Grzegorz Twardowski
Pan Krzysztof Jasiński
Pan Tadeusz Wolny