Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom studiów II stopnia w roku akad. 2022/23

15 grudnia 2023 (piątek) o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom studiów II stopnia w roku akademickiego 2022/2023.

Przebieg uroczystości:

1. Gaude Mater Polonia.
2. Powitanie zaproszonych gości i absolwentów przez Prodziekan WA prof. dr hab. inż. arch. Justynę Kobylarczyk.
3. Wystąpienie Dr inż. Marka Bauera, Prorektora ds. Studenckich.
4. Wystąpienia zaproszonych gości:
• Jerzy Muzyk – Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju
• Jenny Russell – RIBA Royal Institute of British Architects
• Arch. Magdalena Buczyńska-Zapała – Prezes SARP o/Kraków
• Katerina Gkoltsiou – IFLA Europe – International Federation of Landscape Architects
• Dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak – Prezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu
• Dr inż. arch. Marceli Łasocha – Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich o/Kraków
• Arch. Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów
• Małgorzata Tomczak – Redaktorka Naczelna „Architektury i Biznes”
• Arch. Maciej Franta – Ambasador Wydziału Architektury 2023
• Eliza Kobiałka – członek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WA. 
5. Film „Kreujemy światy”.
6. Wręczenie dyplomów absolwentom WA PK.
7. Gaudeamus.

Po zakończeniu uroczystości uroczyście otwarto wystawę prac dyplomowych nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Dyplom Roku 2023 w Galerii GIL, których wirtualną wystawę można oglądać na stronie: DYPLOM ROKU 2023 | Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej (pk.edu.pl)