WYKŁAD PROFESORA WIZYTUJĄCEGO JOHNA LEE

Katedra Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zaprasza na wykład prof. Johna Lee w ramach jego pobytu – jako profesora wizytującego – na WA. 
 
John Lee ukończył studia na Bartlett School of Architecture, gdzie przygotował pracę dyplomową z architektury w ramach Space Syntax Laboratory. W ciągu ponad trzydziestu lat praktyki był związany z biurem Grimshaw w Londynie i Berlinie. Pracował m.in. przy projektach berlińskiego Ludwig Erhard Haus oraz lotnisk w Zurychu i w Manchesterze. Jego prywatna praktyka związana jest z biurem Arca, którego realizacje znajdują się w Londynie i północno-zachodniej Anglii. John Lee współpracuje obecnie z Atelier Continuity w Manchester School of Architecture, gdzie prowadzi również studia magisterskie z zakresu architektury związanej z technologią. John Lee jest także wykładowcą wizytującym w Münster School of Architecture.