WYKŁAD PROFESORA WIZYTUJĄCEGO MARA ALEJANDRA CORTÉS LARA

Projektowanie w dynamicznych krajobrazach. Lekcje z perspektywy zrównoważoności społecznej w kontekście meksykańskim

Design in Dynamic Landscapes. Lessons from the social sustainability perspective in Mexican contexts

Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej ma zaszczyt zaprosić na wykład profesora Mary Alejandry Cortés Lara który odbędzie się 28 maja 2024 r. o godz. 14:00 w Auli w Budynku „Kotłownia” ul. Warszawska 24. Wykład odbędzie się w języku angielskim w ramach pobytu Mary Alejandry Cortés Lara jako profesora wizytującego na Wydziale Architektury PK.

Od 2015 roku jest profesorem uczelni w Habitat and Urban Development of ITESO (Institute of Technology and Higher Studies of the West) gdzie jest członkiem wydziału akademickiego Studiów Podyplomowych w zakresie Zrównoważonego Rozwoju i wykłada przedmioty z zakresu badania , rozwoju i innowacji. Była jurorem egzaminów magisterskich i doktoranckich na kilku uczelniach międzynarodowych.

Prowadziła zaawansowane warsztaty projektowe dla studiów podyplomowych i licencjackich na tematy związane ze zrównoważonym budownictwem socjalnym, projektowaniem urbanistycznym i architekturą krajobrazu. Jej badania dotyczą zrównoważonego rozwoju, odporności miasta i budownictwa mieszkaniowego oraz procesu integracji społecznej, są uznawane przez CONAHCYT (Krajowa Rada ds. Nauk Humanistycznych, Nauki i Technologii) od 2018 r. (SNI Poziom 1). Zawodowo pełniła funkcję zastępcy kierownika ds. społecznych budownictwa mieszkaniowego i koordynatora w Instytucie Mieszkalnictwa w Veracruz w Meksyku (2006–2009) oraz niezależnego konsultanta Rady Miasta Guadalajara ds. Rozwoju Miast (2014). Od 2019 roku jest koordynatorem akademickim kierunku Urbanistyka i Architektura Krajobrazu w ITESO oraz koordynatorką projektu badawczego finansowanego przez ITESO zatytułowanego „Odporność i zrównoważony rozwój siedliska od bezpieczeństwa i równości społeczno-przestrzennej w nowej normalności. Mieszkalnictwo + Sąsiedztwo + Miasto po COVID19.”