WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO STUDENCKIEGO KONKURSU „ŁOBZÓW COURTYAR”

30 stycznia 2024 roku w pawilonie konferencyjno-wystawienniczym „Kotłownia” na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników międzynarodowego studenckiego konkursu „Łobzów Courtyard” na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej wielofunkcyjnego budynku dydaktycznego dla Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Uroczystość otworzył Prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, Prodziekan ds. organizacji.

Gospodarz konkursu, Dziekan WA prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, przywitała wszystkich gości.

Następnie głos zabrał Prof. Kazu Blumfeld Hanada, J.M. Rektor PK prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata oraz Redaktor Naczelna „Architektura i biznes” Małgorzata Tomczak.

Wprowadzeniem w tematykę konkursu był wykład dr hab. Klaudii Stali, prof. PK, pt. „Przekształcenia architektoniczne w historycznym budynku Wydziału Architektury przy ul. Podchorążych 1”.

Następnie Przewodniczący Komisji Konkursowej dr inż. arch. Łukasz Stożek, prof. PK. przedstawił protokół konkursu.


Do konkursu nadesłano 70 projektów, które oceniało jury w składzie:

Jury konkursowe w składzie:
• prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, J.M. Rektor Politechniki Krakowskiej,
• dr inż. arch. Łukasz Stożek, prof. PK, Pełnomocnik Dziekana ds. konkursów studenckich, Przewodniczący Komisji Konkursowej,
• Prof. Kazu Blumfeld Hanada AA. Dipl., architekt, właściciel biura projektowego werkstatt blumfeld _bau / kunst,
• arch. Marek Kaszyński, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów MOIA,
• arch. Magdalena Buczyńska-Zapała, p.o. Prezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oddział Kraków,
• Weronika Kowalska, Przedstawicielka Samorządu Studenckiego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.


LAUREACI KONKURSU

I nagroda i 12 000 zł

Piotr Mazur

Opiekun: dr inż. arch. Paweł Żuk, Katedra Projektowania Architektonicznego (A-06)

II nagroda i 6 000 zł

Czop Zuzanna

Opiekun: dr inż. arch. Marcin Gierbienis, Katedra Projektowania Architektonicznego (A-06)

III nagroda i 3 000 zł

Zespół: Eliza Starula, Olga Strejczek, Jakub Miśniakiewicz i Sara Florek

Opiekun: dr inż. arch. Lukas Olma, Katedra Architektury Miejsc Pracy Sportu i Usług (A-02)


Złote wyróżnienie i 1 tys. zł

Martyna Czekańska

Opiekun: dr inż. arch. Marcin Gierbienis, Katedra Projektowania Architektonicznego (A-06)


Złote wyróżnienie i 1 tys. zł

Zofia Staszel i Sara Bujakowska

Opiekun: dr inż. arch. Marcin Gierbienis, Katedra Projektowania Architektonicznego (A-06)


Nagroda specjalna za rozwiązania środowiskowe i 2 000 zł

Zespół: Kacper Żak, Marta Szleper, Patryk Tatara i Jakub Srogosz

Opiekun: dr inż. arch. Filip Suchoń, Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich (A-09)


Wyróżnienie

Robert Machura

Opiekun: dr inż. arch. Jacek Czubiński, prof. PK, Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-01)

Zachęcamy do głosowania na pracę konkursową publiczności, zorganizowane przez czasopismo „Architektura i biznes” (ze względu na dużą liczbę prac, podzielono je na dwie grupy):

1 część głosowania https://www.architekturaibiznes.pl/wybierz-nagrode-publicznosci-w-konkursie-lobzow-courtyard-cz1,32488.html

2. część głosowania https://www.architekturaibiznes.pl/wybierz-nagrode-publicznosci-w-konkursie-lobzow-courtyard-cz2,32521.html