Wyróżnienie dla mgra inż. arch. Jana Magiery za pracę dyplomową pt. „Rewitalizacja centrum Sułkowic”

30 stycznia 2024 roku w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbyło się wręczenie nagród w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Wyróżnienie w Konkursie otrzymał mgr inż. arch. Jan Magiera za magisterską pracę dyplomową pt. „Rewitalizacja centrum Sułkowic”, opracowaną pod kierunkiem Prof. dr hab. inż. arch. Dominiki Kuśnierz-Krupy na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Nagrody w Konkursie wręczyła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalna Konserwator Zabytków Bożena Żelazowska oraz Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Jacek Rulewicz.

Celem Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków jest zainteresowanie młodej kadry naukowej i badawczej problematyką ochrony zabytków oraz muzealnictwa. Konkursie mogą brać udział wyłącznie kandydaci nie będący samodzielnymi pracownikami nauki.