Wystawa pracowników wydziału Architektury PK w Sarpie

5 października 2023 r. w Galerii Architektury Stowarzyszenia Architektów Polskich przy placu Szczepańskim 6 w Krakowie odbył się wernisaż wystawy WAPK 13/23 prezentującej twórczość projektową oraz projekty wdrożeniowe pracowników Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej 2013-2023.

Słowo wstępne przekazała pani prezes SARP o/Kraków, arch. Magdalena Buczyńska-Zapała. Wystawę otwarła pani Dziekan Wydziału Architektury PK, dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, natomiast opowiedział o wystawie zebranym gościom kurator wystawy dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK.

Wystawa jest wydarzeniem towarzyszącym Biennale Architektury w Krakowie 2023.

Celem wystawy jest prezentacja wybranych dokonań projektowych dydaktyków i badaczy Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, których twórczość i zaangażowanie na rzecz współpracy uczelni z szeroko pojętym otoczeniem gospodarczym stanowi podstawę jego renomy. Uważamy, że rolą nauczyciela akademickiego kształcącego przyszłe pokolenia adeptów architektury jest nie tylko przekaz wiedzy ale przede wszystkim osobistego doświadczenia i zdobytych umiejętności. Możliwość czerpania inspiracji z projektów i realizacji mistrzów jest solą edukacji architektonicznej, a pracownicy Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej projektują piękne, trwałe i użyteczne budowle i obiekty, którymi mogą szczycić się na arenie międzynarodowej. Prezentowane realizacje były wielokrotnie doceniane, otrzymując mnóstwo znaczących nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych w Polsce i za granicą. Jednocześnie prezentowane prace badawcze stanowią przykład wkładu Wydziału w rozwój społeczny, kulturowy i gospodarczy naszego miasta i regionu.

wystawa-wa-pk-sarp-13-23