Z głębokim smutkiem zawiadamiamy

Nie żyje dr hab. inż. arch. Małgorzata Drożdż Szczybura, Prof. PK.

Malgorzata-Drozdz-Szczybura

Małgorzata Drożdż-Szczybura urodziła się w 1953 r. w Opolu. W 2013 r. Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej nadała jej stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka, w specjalności architektura. Politechnika Krakowska stanowiła niezmiennie jej podstawowe miejsce pracy od uzyskania absolutorium w 1977 r. Na tej uczelni pełniła między innymi funkcję kierownika Zakładu Architektury i Planowania Wsi w Instytucie Projektowania Miast i Regionów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Oprócz działalności dydaktycznej prowadzonej w Politechnice Krakowskiej zajęcia dydaktyczne prowadziła również w: Politechnice Poznańskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, Krakowskiej Szkole Wyższej, Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz w krakowskich liceach ogólnokształcących i szkołach pomaturalnych.

Wykonała kilkadziesiąt architektonicznych i planistycznych projektów realizacyjnych oraz studialnych. Za prace naukowo-badawcze oraz za działalność dydaktyczno-wychowawczą często była nagradzana.

Była biegłą sądową w zakresie architektury Sądu Okręgowego w Krakowie, członkiem Komisji Ergonomii krakowskiego oddziału PAU, Sekcji Polskiej Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast – ECOVAST oraz SARP.

Malgorzata-Drozdz-Szczybura-nekrolog