ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Architektury zaprasza do zapoznania się z zapytaniem ofertowym Politechniki Krakowskiej na:

„wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowę istniejących klimatyzatorów, przebudowę schodów zewnętrznych wejściowych wraz z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych, wyburzenie rampy zewnętrznej wraz z demontażem zadaszenia, budowa daszków nad wejściami do budynku, remont zabytkowej elewacji budynku PP-1 (11-1) Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (budynek tzw. ,,Podchorążówki”)”

Linki:

https://www.pk.edu.pl/images/zamowienia/2023/2/15/zapytanie%20ofertowe-PP-1.pdf

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109&catid=27&lang=pl&Itemid=415

Szczegóły i załączników szukamy w zakładce:

„Zamówienia publiczne” na stronie www.pk.edu.pl (w prawej i dolnej części ekranu)

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=1045&lang=pl

dalej: Zapytania ofertowe o wartości do 130 000 złotych netto:

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=110&catid=27&lang=pl&Itemid=1071

i dalej: Dostawy i usługi:

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109&catid=27&lang=pl&Itemid=415

tam szukamy z listy konkretnego zapytania ofertowego.