Zmiana zasad rekrutacji na wydział architektury

Uwaga! Kandydaci na studia na Wydział Architektury w roku akademickim 2024/25 – zmiana zasad rekrutacji!