Logotyp Politechniki Krakowskiej

Przedłużono możliwość prowadzenia przewodów doktorskich