KWA 19.04.2023

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 19.04.2023 r. podjęło następujące uchwały:

nr 1/org/04/2023 w sprawie zaopiniowania Regulaminu przyznawania nagrody dla pracowników Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej za wysoko punktowane publikacje naukowe. Regulamin

nr 2/org/04/2023 w sprawie zaopiniowania składu Komisji Egzaminu Kierunkowego.

nr 3/o/04/2023 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych prof. dr hab. inż. arch. Grażyny Schneider-Skalskiej w wymiarze ¼ etatu na czas określony od 1.10.2023 r. do 30.09.2024 r. w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego (A – 03).

nr 4/o/04/2023 w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora w grupie pracowników dydaktycznych dr inż. arch. Urszuli Nowackiej-Rejzner, prof. PK w wymiarze jednego etatu na czas określony od 15.07.2023 r. do 30.09.2024 r. w Katedrze Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego (A-05).