KWA 6.07.2022

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 6.07.2022 r. podjęło następujące uchwały:

nr 2/d/07/2022 w sprawie zatwierdzenia listy kursów fakultatywnych oferowanych w roku akademickim 2022/2023 w ramach realizacji programu studiów na kierunkach Architektura. Lista przedmiotów fakultatywnych

nr 3/d/07/2022 w sprawie zatwierdzenia listy przedmiotów wybieralnych oferowanych w roku akademickim 2022/2023 w ramach realizacji programu studiów na kierunkach Architektura. Lista przedmiotów wybieralnych

nr 4/d/07/2022 w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie o nagrodę Dyplom Roku za najlepszą pracę dyplomową magisterską i inżynierską Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Regulamin konkursu o nagrodę Dyplom Roku za najlepszą pracę dyplomową magisterską i inżynierską WA PK

nr 5.1/d/07/2022 w sprawie zatwierdzenia Przepisów szczegółowych do regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki – dotyczących trybu uzyskiwania dyplomów ukończenia magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej na kierunku Architektura w języku polskim i w języku angielskim obowiązujące od roku akademickiego 2022/2023. Przepisy szczegółowe do regulaminu studiów

nr 5.2/d/07/2022 w sprawie zatwierdzenia Przepisów szczegółowych do regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki – dotyczących trybu uzyskiwania dyplomów ukończenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia inżynierskich i II stopnia magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej na kierunku Architektura Krajobrazu w języku polskim i w języku angielskim obowiązujące od roku akademickiego 2022/2023. Przepisy szczegółowe do regulaminu studiów

nr 1/o/07/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę dr inż. arch. Natalii Gorgol w wyniku postępowania konkursowego na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w wymiarze pełnego etat  na czas określony od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. w Katedrze Urbanistyki, Architektury i Struktur Miejskich A-9  WA PK

nr 2/o/07/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę dr inż. Pawła Nowickiego w wyniku postępowania konkursowego na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze ½ etatu na czas określony od 01.10.2022 – 30.09.2023 w Katedrze Rysunku Malarstwa i Rzeźby A-7 WA PK

nr 3/o/07/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę mgr inż. arch. Aleksandry Brach na stanowisku  asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu  na czas określony od 01.10.2022 r. – 30.06.2023 r. w Katedrze Architektury Miejsc Pracy Sportu i Usług A-2 WA PK (przedłużenie)

nr 4/o/07/2022 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę mgr inż. arch. Dawida Zająca na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze 1/2 etatu na okres jednego roku  od momentu uzyskania zdolności do pracy  w Katedrze Urbanistyki, Architektury i Struktur Miejskich A-9 WA PK ( przedłużenie)

nr 5/o/07/2022 w sprawie zmiany stanowiska dr inż. arch. Marty Łukasik z asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych od 01.10.2022. Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu  na czas nieokreślony w Katedrze Architektury Miejsc Pracy Sportu i Usług A-2 WA PK

nr 6/o/07/2022 w sprawie zmiany stanowiska dr inż. arch. Juliana Franty z asystenta  w grupie pracowników dydaktycznych na adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych od 01.10.2022. Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu  na czas nieokreślony w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego A-3 WA PK