Praktyki

Praktyki na kierunku architektura w roku akad. 2022/23:

  • po 2 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka rysunkowa w wymiarze 30 godzin;
  • po 4 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Urbanistyczna praktyka inwentaryzacyjna w wymiarze 60 godzin;
  • po 6 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka inwentaryzacyjna architektoniczna w wymiarze 60 godzin.

Na kierunku architektura krajobrazu studenci mają obowiązek odbycia następujących praktyk:

  • po 2 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka zawodowa – geodezja w wymiarze 30 godzin, Praktyka zawodowa – dendrologia w wymiarze 30 godzin, Praktyka zawodowa – rysunek w wymiarze 30 godzin;
  • po 4 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka zawodowa – architektura krajobrazu w wymiarze 30 godzin;
  • po 6 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka zawodowa – budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu w wymiarze 60 godzin.

data publikacji: 23-01-2023    edycja: 30-01-2023
EnglishPolishUkrainian