KWA 15.02.2023

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 15.02.2023 r. podjęło następujące uchwały:

nr 1/b/02/2023 w sprawie zaopiniowania zmiany regulaminu przyznawania Nagrody Dyplom Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej za najlepszą pracę dyplomową, magisterską i inżynierską. Regulamin konkursu

nr 2a/b/02/2023 w sprawie przyjęcia Misji Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Misja WA PK

nr 2b/b/02/2023 w sprawie przyjęcia Strategii Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Strategia WA PK

nr 3/b/02/2023 w sprawie zaopiniowania Regulaminu przyznawania nagrody dla pracowników Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej za wysoko punktowane publikacje naukowe. Regulamin

nr 4/b/02/2023 w sprawie zaopiniowania regulaminu przyznawania nagrody dla pracowników Wydziału Architektury za efekty finansowe działalności naukowej i innowacyjnej. Regulamin

nr 5/b/02/2023 w sprawie zaopiniowania Regulaminu przyznawania statusu profesora wizytującego na zaproszenie Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Regulamin

nr 6/o/02/2023 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych mgr. inż. arch. Aleksandra Janickiego w wymiarze ½ etatu na czas określony od 27.02.2023 r. do 31.01.2024 r. w Katedrze Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług A-2 WA PK

nr 7/o/02/2023 w sprawie zmiany stanowiska z adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych dr inż. arch. Anny Ziobro w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony od 01.03.2023 r. w Katedrze Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-05 WA PK

nr 8/o/02/2023 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych mgr inż. arch. Joanny Staniewicz w wymiarze ½ etatu na czas określony od 1.03.2023 r. do 30.09.2024 r. w Katedrze Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-05 WA PK